مديريت پروژه و سيستمها

۶-مژده - خبر - پوزش
نویسنده : حسین رادمهر(عوض خواه ) - ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
 

اول  -  مژده که بالاخره تا ۱ماه ديگه کتاب P3e) Primavera Enterprise 3.5 ) در بازار خواهد بود.

دوم  - خبر اينکه کتاب فوق ترجمه شده با دقت زياد روی اصطلاحات و معانی با همکاری دوستان ارجمندم خانم شيرازی منش و  آقای محمودی  و حدود چهارصد و خورده ای صفحه خواهد داشت.

سوم - پو زش از بابت تاخير ۶ ماهه (Suspend و  ALAP شدن فعاليت). به واقع زمان واقعی چاپ کتاب آذر ماه ۸۲ بود!  دلايل تاخير: ۴۰ درصد به خاطر بهنگام کردن کتاب برای نسخه ۳.۵    - ۶۰درصد بقيه ...

در هر صورت اين کتاب به همه دوستان مديريت پروژه ای پيشنهاد می شود. بيشتر به خاطر مفهوم ها و نکات کليدی که در آن ديده شده به عنوان يک نرم افزار جامع مديريت پروژه بر مبنای PMBOK ....

منتظر محتوا و کلياتی در مورد اين کتاب باشيد.