مديريت پروژه و سيستمها

۵- نمودارهاي S
نویسنده : حسین رادمهر(عوض خواه ) - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
 

برنامه ريزان پروژه معمولا با نمودارهاي S   آشنايي دارند. اصولا كارايي آن در نمايش بهتر و واضح تر وضعيت پروژه مي‌باشد .

عنوان S   براي اين نمودارها به خاطر شباهت آنها به حرف " S " لاتين مي‌باشد، در ابتدا و پايان با شيب كمتر و در وسط با شيب تند تر. بيشتر پروژه‌ها  از همين قاعده عمومي تبعيت مي‌كنند.

  البته در بعضي موارد از نمودار S" " به عنوان  "Status Curve"  يا " Situation Curve"" نيز ياد شده است.

در تعريفي مختصر براي نمودار "S   " مي توان گفت " يك نمودار معمولا خطي تجمعي براي نمايش مقادير مهم كنترلي پروژه  برحسب زمان مي باشد. (محور افقي نمودار هميشه  زمان  مي باشد)."

 

انواع نمودارهاي S  را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد:

نمودارهاي S  پيش بيني (Baseline)

          نمودارهاي S  زودترين

                   نمودارهاي S  به صورت درصد

1.     نمودارهايS   پيشرفت زماني

2.     نمودارهاي   پيشرفت هزينه اي               

3.     نمودارهاي   پيشرفت فيزيكي                 

4.    نمودارهاي   پيشرفت نفر ساعت نيروي انساني

                   نمودارهاي S  به صورت مقداري

5.      نمودارهاي   مقدار هزينه

6.    نمودارهاي   مقدار مدت                         

7.    نمودارهاي  مقدار نفر ساعت                 

          نمودارهاي S  ديرترين

                   نمودارهاي S  به صورت درصد

8.    نمودارهاي  پيشرفت زماني

9.    نمودارهاي  پيشرفت هزينه اي               

10. نمودارهاي  پيشرفت فيزيكي                 

11. نمودارهاي  پيشرفت نفر ساعت نيروي انساني

                   نمودارهاي S  به صورت مقداري

12. نمودارهاي  مقدار هزينه

13. نمودارهاي  مقدار مدت                         

14. نمودارهاي  مقدار نفر ساعت

نمودارهاي S  هدف (  Target يا To complete )

نمودارهاي S  زودترين

                   نمودارهاي S  به صورت درصد

15.نمودارهاي  پيشرفت زماني

16. نمودارهاي  پيشرفت هزينه اي               

17. نمودارهاي  پيشرفت فيزيكي                 

18. نمودارهاي  پيشرفت نفر ساعت نيروي انساني

                   نمودارهاي S  به صورت مقداري

19. نمودارهاي  مقدار هزينه

20. نمودارهاي  مقدار مدت                         

21. نمودارهاي مقدار نفر ساعت                 

          نمودارهاي S  ديرترين

                   نمودارهاي S  به صورت درصد

22. نمودارهاي  پيشرفت زماني

23. نمودارهاي  پيشرفت هزينه اي               

24. نمودارهاي پيشرفت فيزيكي                 

25. نمودارهاي  پيشرفت نفر ساعت نيروي انساني

                   نمودارهاي S  به صورت مقداري

26.نمودارهاي  مقدار هزينه

27. نمودارهاي  مقدار مدت                         

نمودار هاي S  واقعي (Actual)

                   نمودارهاي S  به صورت درصد

28. نمودارهاي پيشرفت زماني

29. نمودارهاي  پيشرفت هزينه اي               

30. نمودارهاي  پيشرفت فيزيكي                 

31. نمودارهاي  پيشرفت نفر ساعت نيروي انساني

                   نمودارهاي S  به صورت مقداري

32. نمودارهاي  مقدار هزينه

33. نمودارهاي  مقدار مدت                         

34. نمودارهاي مقدار نفر ساعت

 

بررسي مفهوم نمودارهاي S در روش Earned Value  بسيار جذاب تر و علمي تر خواهد بود . ضمن اينكه خيلي از نمودارهاي فوق قابل تلفيق و بررسي همزمان مي باشند.