مديريت پروژه و سيستمها

قانون پارکينسون
نویسنده : حسین رادمهر(عوض خواه ) - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٢
 

شايد به جرات بتوان گفت که لطف و کنجکاوی دوستان مهمترين عامل انگيزشی برای يک وبلاگ نويس باشد .از لطفتان ممنونم ...

احتمالا شما هم با من هم عقيده هستيد که عامل" زمان " در مديريت پروژه از اهميت بالايی برخوردار است. سعی می کنيم چند مورد از ناگفته های بحث مديريت زمان پروژه را با هم مرور کنيم. صورت مسئله های زيادی در اين مقوله وجود دارد از جمله :

- درک مفهوم و ماهيت زمان در مديريت پروژه

- روشهای تخمين زمان

- تهيه نمودارهای مفيد از زمان پروژه (مانند نمودار S)

- آناليز پرت و زمانهای سه گانه و ماهيت آنها

- تعيين درصد اطمينان زمانها، انحراف معيار ، واريانس، و ميانگين زمانها

- نقش زمانهای چهار گانه (ES ,EF,LS,LF) ، شناوريها (IF,TF,FF) و وابستگيها در تعيين مسير بحرانی

- منطق فازی برای تخمين زمانها

- اندازه گيری و ثبت زمانهای واقعی عملكرد و نمودار های S واقعی

- اندازه گيری درصد پيشرفت زمانی و منطق خلاصه سازی درصد پيشرفت ها

- وزن دهی و مفهوم عملی آن در محاسبه درصد پيشرفت زمانی

- ارتباط زمانها ، كار فيزيكی و هزينه و منطق Earned value

- مديريت زمان پروژه  و ...

حداقل كار اينه كه برای هر كدام از موارد بالا يك جلسه صحبت كنيم. حتما به نكاتی جالبی دست پيدا خواهيم كرد.

و اما اولين سوالی كه مطرحه اينه كه آيا زمان در مديريت پروژه با زمان معمولی يكی هست؟ به طور مثال آيا ۲روز = ۱۶ ساعته يا ۴۸ ساعت؟ در مديريت پروژه ممكنه هر كدوم از اينها درست باشه يا هيچ كدام درست نباشه . حتما شما هم به اين مفهوم رسيديد . پس در مديريت زمان پروژه تعيين واحد زمانبندی پروژه(Planning Unit)  از اهم كارهای برنامه ريزی است . اين را همه عوامل پروژه بايد بدانند و درك كنند. لذا زمان در مديريت پروژه با زمان عادی بسيار متفاوت است.

نكته مهم ديگر در تعيين زمان چگونگی تخمين زمان است.گذشته از بحث روشهای تخمين زمان و آناليز پرت كه در آينده راجع به آنها بحث خواهم كرد می‌خوام توجه شما رو به يك رويكرد در تخمين زمان جلب كنم. حتما دقت كرديد كه اگر برای يك امتحان كه دو روز وقت نياز دارد اگر يك هفته وقت تخصيص دهيد تمام يك هفته مشغول مطالعه خواهيد شد! بله در خيلی از موارد كارها گرايش به انطباق‌پذيری با زمان تخصيص داده شده دارند كه اين مفهوم اولين بار توسط آقای پاركينسون ارايه شد. آقای پاركينسون كه از علمای علم مديريت بوده و از ايشان چند جمله معروف به يادگار مانده به تجربه دريافتند كه كارها به اندازه‌ای كش پيدا خواهند كرد تا زمان تخصيص داده شده به خود را دربرگيرند. لذا با عنايت به قانون پاركينسون در تخمين زمانها سعی خواهيم كرد تا آنجا كه ممكن است زمانهای اضافی فعاليت را كم كرده و حداقل زمان را تخمين بزنيم . البته اين بدان معنی نيست كه زمان غير واقعی تخمين بزنيم. نتايج و فوايد تئوری و عملی اين قانون منجر به ابداع روش جديدی در مديريت پروژه شده كه ميتوان گفت جايگزين خوبی برای منطق مسير بحرانی(‍‍CPM) می‌باشد.اين تكنيك با عنوان مديريت زنجيره بحرانی پروژه(‍‍Critical Chain Project  Managment) معروف است كه اصول آن از هيمن قانون پاركينسون و همچنين قانون مورفی گرفته شده است. حتما سعی خواهم كرد در آينده درباره CCPM هم بيشتر صحبت كنم .

پس به خاطر داشته باشيد در تخمين زمانها نه تنها در مديريت پروژه بلكه هر كاری به خاطر سپردن جمله هنر مندانه پاركينسون می‌تواند راهگشا باشد:

"Work expands to fill the time available"